การจัดซื้อวัตถุดิบของ หจก. เจ เอส เคมี

      หจก. เจ เอส เคมี เป็น ผู้ผลิตและจําหน่ายกาอุตสาหรรม และกาวร้อน หากบริษัทของท่านจําหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสากรรมกาว กรุณาโทรติดต่อฝ่ายจัดซื้อ หรือ e-mail มาที่

info@jschem.co.th

ทางห้างฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาข้อเสนอของท่าน 


 

กาว กาวน้ำ กาวร้อน กาวอุตสาหกรรม กาวลาเทกซ์ กาวPVC กาว กาวกาว กาว