บริการของ หจก. เจ เอส เคมี

เพื่อตอบสนองความต้องการอันเร่งรีบในโลกธุรกิจ ทางหจก. เจ เอส เคมี สามารถจัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าในเวลา 1 – 3 วันทําการ

ทางหจก. เจ เอส เคมี ยินดีให้บริการปรึกษาและแนะนําแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต, ลดต้นทุนการผลิต, และแก้ไขปัญหา โดยทางห้างฯจะจัดส่งทีมงานไปยังโรงงานของท่านโดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ

กาว กาวน้ำ กาวร้อน กาวอุตสาหกรรม กาวลาเทกซ์ กาวPVC กาว กาวกาว กาว