ผลิตภัณฑ์ของ หจก. เจ เอส เคมี

ผลิตภัณฑ์กาว Water Based บรรจุในถังขนาด 25, 50, 100, 200, และ 500 กิโลกรัม

กาว Hot-Melt บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรัม

จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางหจก. เจ เอส เคมี สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กาว Water Based และ Hot- Melt ที่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น

  • สิ่งพิมพ์
  • บรรจุภัณฑ์
  • ประกอบชิ้นส่วน
  • งานไม้
  • รถยนต์
  • เครื่องใช้สำนักงาน
  • และอื่นๆ

 

กาว กาวน้ำ กาวร้อน กาวอุตสาหกรรม กาวลาเทกซ์ กาวPVC กาว กาวกาว กาว